Alegeri pentru șefii de cămin în stilul specific UPB

On May 1, 2015, in Stiri, by Daniel Potincu

elections-usa-2008

Știai că în perioada 29 aprilie – 5 mai îți poți depune candidatura pentru funcția de Președinte de cămin, aspect valabil pentru toate căminele studențești ale Politehnicii? Noi cel puțin nu știam, dar am aflat acum în pragul zilei de 1 mai faptul că studenții trebuie să obțină documente de la secretariatele facultăților pe care trebuie să le depună în dosare de candidatură la registratura universității ținând cont că următoarele 3 zile nu sunt lucrătoare.

 

Informațiile utile pentru procesul de alegeri, înainte de a trece la neregulile din acesta, sunt următoarele:

 1. 29 aprilie – 5 mai – Perioada de depunere a candidaturilor
 2. 6 – 7 mai – Analiza dosarelor de candidatură
 3. 7 mai – Afișare rezultate și depunere de contestații
 4. 8 mai – Rezultate contestații
 5. 13 – 14 mai – Desfășurarea alegerilor
 6. Dosarele de candidatură trebuie să conțină:
  1. Dovada statutului de student și de locatar al căminului respectiv (secretariat)
  2. Document de susținere din partea facultății în care să se specifice și situația școlară (secretariat)
  3. Proiectul de candidatură ( probabil că se referă la un plan strategic )

Am numit modul de organizare a alegerilor ca fiind specific UPB amintindu-ne de procedeele de alegeri din ultimii ani. De obicei afli că sunt alegeri atunci când vezi urna de vot și câțiva oameni care se perindă pe lângă ea. Anul trecut au fost organizate alegeri în câteva dintre căminele din Regie, la consemnarea rezultatelor câțiva dintre „studenții reprezentanți” au contestat procedura de alegeri elaborată chiar de aceștia și într-un final Rectorul universității prin ordin a anulat alegerile pe motivul că regulamentul era învechit, deși în momentul respectiv era în vigoare. Apoi au existat alegeri pentru studenți reprezentanți în consiliu și senat, într-o clădire a universității pe unde trec maxim 100 de studenți pe zi și doar în cazul în care s-au rătăcit. Aceste alegeri au fost făcute fără a fi anunțate în prealabil și a existat situația în care într-o facultate de peste 1000 de studenți au fost validați reprezentanți cu 20 de voturi în condiția în care numărul de candidați și de locuri în consiliu era de 10.

Prin intermediul acestui articol Organizația Studenților din Facultatea de Inginerie Electrică transmite poziția sa oficială către conducerea Universității POLITEHNICA din București, studenților reprezentanți și asociațiilor studențești legal constituite.

Reprezentanți ai Universității POLITEHNICA din București împreună cu studenții reprezentanți care apără tot felul de interese, excepție făcând cele ale studenților, au adoptat un regulament și un calendar de alegeri pe care nu le-au făcut publice pe canale vizibile pentru studenți deși deja au trecut două zile de depunere a candidaturilor. Regulamentul îl găsești aici!

Poți observa de altfel faptul că respectivul regulament care a fost adoptat fără consultarea tuturor asociațiilor studențești din UPB încalcă de altfel aproape toate principiile unei societăți democratice, ale comunității academice și ale bunei guvernări. În același timp încalcă Legea Educației Naționale – Nr.1/2011 și Codul drepturilor și obligațiilor studentului. De asemenea conform prezentului regulament Directorul General Administrativ are control deplin asupra unor alegeri studențești prin soluționarea tuturor etapelor procesului de alegeri împreună cu prodecanii responsabili de probleme studențești.

Conform documentelor menționate anterior a fost încălcat printre altele aspectul că instituţiile de învăţământ superior nu pot condiţiona statutul de student reprezentant în funcţie de performanţele academice, prezenţa la cursuri, seminarii şi laboratoare. Conducerea structurilor academice și cadrele didactice nu se pot implica în procedurile de alegere a studenților reprezentanți, indiferent de nivelul de reprezentare.

În urma celor menționate vom înainta o adresă oficială către structurile de decizie ale UPB cu solicitările următoare:

 1. Revizuirea regulamentului alegerilor pentru comitetele de cămin în urma consultării cu asociațiile studențești legal constituite pentru a asigura corectitudinea formulărilor din acesta din toate punctele de vedere și pentru a se asigura respectarea tuturor prevederilor din Legea Educației Naționale și a Codului drepturilor și obligațiilor studentului.
 2. Prelungirea perioadei de depunere a candidaturilor și anunțarea acesteia pe canale vizibile pentru studenți.
 3. Simplificarea procedurii de depunere a candidaturilor și eliminarea criteriilor discriminatorii.
 4. Permiterea organizării de alegeri studențești fără implicarea conducerii, cadrelor didactice sau personalului UPB.

În cele din urmă încurajăm studenții să candideze pentru aceste funcții, să-și cunoască drepturile și să nu permită încălcarea lor. În cazul unui răspuns nefavorabil din partea universității sau de nerespectare a procedurilor din acest regulament deja ilegal vom recurge la alte mecanisme prin care ne vom cere drepturile.

 

summercamp-logo1

Ministerul Tineretului şi Sportului, prin Direcţia Programe şi Proiecte pentru Tineret şi Studenţi, organizează cu ajutorul Caselor de Cultură ale Studenţilor, în perioada vacanţei de vară 2015 Proiectul Naţional „Tabere Studenţeşti”, la mare (85% din locuri) sau la munte (15% din locuri).

În perioada taberelor, studenţii beneficiază GRATUIT de cazare şi masă.
Studenţii vizaţi de aceste tabere sunt cei care au avut rezultate deosebite la învăţătură în anul precedent de şcolarizare, cei care s-au remarcat la activităţi ştiinţifice, sportive, culturale sau artistice şi proiecte studenţeşti desfăşurate în cadru organizat, precum şi cei care se încadrează în categoria cazurilor sociale (studenții orfani de ambii părinți, cei proveniți din casele de copii, sau plasament familial și cei care beneficiază de burse sociale în semestrul II al anului universitar în curs).

Beneficiarii acestor tabere trebuie să fie studenți înmatriculați la forma de învățământ de zi, ce sunt finanțați de la bugetul de stat, din ciclurile licență și masterat, cu vârsta de până la 35 ani.

Studenţii care pot beneficia de aceste tabere, cu excepţia celor selectaţi pe criterii sociale, trebuie să fie INTEGRALIŞTI (studenții care au promovat la toate disciplinele de studiu din anul anterior de școlarizare, respectiv semestrul I pentru studenții din anul 1 licență și master).
Locurile alocate vor fi distribuite în proporţie de 85%, în funcţie de rezultatele obţinute la învăţătură şi de activitatea depusă în cadru organizat la diverse manifestări culturale, artistice, ştiinţifice sau sportive, iar restul cazurilor sociale.

Clasamentul final al studenţilor beneficiari se întocmeşte ţinând cont de media obţinută în anul universitar precedent (2013-2014), respectiv media obţinută în semestrul I pentru studenții din anul 1 licență și anul 1 master, precum şi activitatea depusă, în cadru organizat al universităţilor, la manifestări culturale, ştiinţifice, artistice sau sportive. Ierarhizarea studenţilor care se încadrează ca fiind caz social se face pe baza criteriilor sociale.

Pentru a se înscrie, studenţii trebuie să completeze o cerere tip pe care să o depună personal la secretariatul facultăţii de care aparţin sau să o trimită prin e-mai/fax către respectivul secretariat. Acestor cereri le pot fi anexate documente justificative ale activităţilor extracurriculare.

Conducerea Facultății de Inginerie Electrică va comunica studenților detaliile cu privire la procesul de selecție pentru programul de tabere studențești.

 

25lasută

 

Mișcarea de 25% pentru alegerea rectorului universității are un impact uimitor asupra fiecărui student din România. Astfel, pe 8 aprilie 2015 se lansează o mișcare la nivel național pentru a ne manifesta protestul asupra nerespectării acestui lucru.

Invităm orice student ce dorește să facă o diferență pentru propria lui educație, să se alăture Organizației Studenților din Facultatea din Inginerie Electrică, începând cu ora 9:00 într-o grevă japoneză, pe holurile facultății! Banderolele albe pentru mișcarea de 25% pot fi luate din sediul OSE (sala 101EA, etajul 1) sau de la un membru reprezentant.

Încă din anul 2011, ANOSR și-a manifestat în repetate rânduri nemulțumirea față de participarea studenților în procent de 25%  din numărul total de voturi în alegerea rectorului, solicitând acest lucru la fiecare întalnire cu ministerul educației, organizând inclusiv proteste  în centrele universitare din țară și în fața Ministerului Educației. Miniștrii Educației din ultimii 2 ani de zile și-au exprimat susținerea pentru creșterea participării studenților la alegerile pentru rectori cu fiecare ocazie cu care s-a discutat acest subiect, însă deși au fost emise nenumărate Ordonanțe de Urgență care au modificat Legea Educației Naționale, niciuna dintre ele nu a prevăzut modificări la procedura de alegere a rectorului.

Având în vedere că anul universitar 2015-2016 este anul în care sunt organizate alegerile pentru rectori, ANOSR solicită de urgență modificarea Legii Educației Naționale în sensul asigurării participării studenților în proporție de 25% din totalul electoratului participant în alegerea rectorilor. Dacă această problemă nu va fi rezolvată în cel mai scurt timp posibil, vor trece alți 4 ani în care studenții nu vor avea un cuvânt de spus cu privire la cine și cum vor conduce universitățile .

“Deși rectorul este reprezentantul întregii comunități academice, studenții au un cuvânt mult prea mic de spus în ceea ce privește alegerea acestuia, demonstrându-se că acest lucru a avut repercusiuni grave în ultimii 3 ani de zile în ceea ce privește interesul universităților față de respectarea drepturilor studenților și față de problemele lor actuale. Rectorii sunt cei care dau tonul tuturor strategiilor și direcțiilor în care se îndreaptă universitatea și e obligatoriu ca și studenții să aibă un cuvânt important de spus atunci când acesta este ales. Așteptăm liniștiți de ani de zile o schimbare promisă a legii educației, însă ne-a ajuns cuțitul la os și nu mai e timp de așteptat. Începând de mâine, ne pregătim pentru acțiuni în universități care să îi facă pe guvernanți să dea atenția și respectul cuvenit generației tinere de viitori intelectuali.   ” – Cristi POPESCU,  președinte ANOSR .

 

 

Gala Profesorului Bologna – Ediția 2015

On March 13, 2015, in Proiecte, by Daniel Potincu

GPB_Avatar600x600px2015Ediția din acest an a Galei Profesorului Bologna va fi organizată la Timișoara de către Liga Studenților din Facultatea de Automatică și Calculatoare (Liga AC), organizație membră a Alianței Naționale a Organizațiilor Studențești din România (ANOSR).

Prima etapă a proiectului constă în perioada de nominalizare a Profesorilor Bologna, perioadă în care orice student poate să își nominalizeze profesorul preferat, profesorul care îl inspiră și care i-a marcat perioada studenției. Studenții își pot nominaliza profesorii aspiranți la titlul de Profesor Bologna din 16 februarie până în 22 martie.

În weekendul 27 februarie – 1 martie, aproximativ 100 de studenți vor participa la atelierele de formare ale studenților evaluatori care vor avea loc, în paralel, la Timișoara, București, Iași, Cluj-Napoca, Petroșani și Galați. În cadrul acestor ateliere, participanții vor învăța mai multe despre metodologia de evaluare a profesorilor nominalizați și vor asimila caracteristicile profilului Profesorului Bologna, urmând ca cei mai buni dintre ei să participe ulterior la evaluarea cadrelor didactice care au fost nominalizate de către studenți.

Din 2 martie până în 10 aprilie, studenții evaluatori vor participa la evaluări incognito ale profesorilor nominalizați, documentându-se despre activitatea acestora, participând la cursuri, luând interviuri studenților și, ulterior dezvăluirii identității lor, discutând cu profesorii nominalizați. Metodologia de evaluare este una complexă, pentru a ne asigura că profesorii premiați sunt întradevăr acei profesori care îndeplinesc caracteristicile profilului Profesorului Bologna pe care le promovăm prin intermediul acestui proiect.
După perioada de evaluare, profesorii care se încadrează în profilul căutat vor fi anunțați și vor fi invitați la gala de premiere a Profesorilor Bologna care va avea loc în22 – 24 mai. În cadrul galei, Profesorii Bologna premiați, alături de studenți din întreaga țară, vor participa de asemenea la ateliere de lucru în care vor dezbate aspecte legate de importanța învățământului centrat pe student pentru sistemul de învățământ superior românesc.

Mai multe detalii despre ediția din acest an veți afla pe parcursul proiectului!

sursa: www.profitari.ro

 

OSE RECRUTEAZĂ!!

On February 25, 2015, in Proiecte, by Anca Neagu

recr

 

Organizația Studenților din Facultatea de Inginerie Electrică își întregește familia!

În perioada 2-4 Martie 2015, orele 10:00-15:00, vino să ne cunoști la standul nostru din facultate și convinge-te cum îți poți întregi viața de student, alăturându-te unei echipe dinamice și pusă pe dezvoltare și educație!
Poți oricând să te înscrii pe site-ul nostru www.ose.ro/recrutam

“Fii tu schimbarea pe care vrei să o vezi în lume!”

Te așteptăm!

 

master

KIC InnoEnergy a fost înfiinţat în 2010 de către Institutul European pentru Inovare şi Tehnologie (IEIT) al Uniunii Europene. Mandatul IEIT este reprezentat de stimularea companiilor şi a inovării în UE, în special în arii cu nevoi deosebite, cum ar fi securitatea energetică. Obiectivele principale ale KIC InnoEnergy sunt, prin urmare, sprijinul în realizarea de produse pornind de la stadiul de idee de laborator până la aducerea lor pe piaţă, în principal prin intermediul aşa-ziselor ‘Proiecte Inovatoare’ în opt domenii tematice: tehnologii pentru “cărbune curat”, energii regenerabile, stocarea electricității, clădiri și orașe eficiente și inteligente, eficiență energetică, rețele electrice inteligente, energie din celule chimice și convergență durabilă nuclear regenerabile.

‘Masteratul‘ KIC InnoEnergy se adresează comunităţii academice şi sprijină tranziţia de la stadiul de student la cel de antreprenor, în cadrul aceloraşi categorii tematice. Acesta oferă o bună oportunitate celor care doresc să îşi remodeleze viitorul, ajutând astfel Europa în îndeplinirea obiectivelor privind energia durabilă. Cele şapte programe de Master includ:

 •  Master European în Energie Nucleară (EMINE);
 • Sisteme şi Reţele Electrice Inteligente (SENSE);
 • Căi Economice Verzi pentru Sisteme de Energie Durabilă (SELECT);
 • Tehnologii Energetice (ENTECH);
 • Energie pentru Oraşe Inteligente;
 • Energie din Combustibili Fosili Curați şi Alternativi; şi
 • Energie din Surse Regenerabile (RENE).

KIC InnoEnergy nu este o universitate în adevăratul sens al cuvântului, ci o reţea de universităţi. Tocmai în acest fapt constă avantajul său strategic, din moment ce absolvenţii săi primesc dublă specializare datorită faptului că fiecare an de studiu este petrecut în cadrul unei alte universităţi. Astfel, posibilele destinaţii pot include:

 • Universitatea Tehnologică Eindhoven, Olanda
 • Institutul Tehnologic Grenoble, Franţa
 • Grenoble Ecole de Management, Franța
 • Instituto Superior Técnico, Portugalia
 • Institutul Tehnologic Karlsruhe, Germania
 • KU Leuven, Belgia
 • Institutul Tehnologic Paris, Franţa
 • Institutul Tehnologic Regal, Suedia
 • Universitatea Tehnică Catalonia, Spania
 • Universitatea de Științe și Tehnologie, Polonia
 • Universitatea Uppsala, Suedia
 • Universitatea Tehnologică Sileziană, Polonia
 • Școala de Business ESADE, Spania

Mai multe informaţii:

Perioada de aplicare pentru cursurile ce încep în septembrie, pentru toate cele şapte programe de Master se deschide la 7 ianuarie 2015 şi se închide pe data de 26 aprilie 2015. Nu se aplică taxă de şcolarizare candidaţilor admişi din interiorul UE.

 

Web:www.kic-innoenergy.com/education/master-school/contact-us/

Skype: innoenergymasterschool (Vinerea între 15.00-16.00)

YouTube:http://www.youtube.com/user/InnoEnergy (inclusiv seriile de webinar)

În Europa Centrală şi de Est:JSimpson@rec.org şi local în România: AStroia@rec.org  

Webzine cu blog pentru studenţi: http://webzine.kic-innoenergy.com/